1) Nitril kauçuk esaslıdır.

2) Yağ ve grese dayanıklıdır ve bu tür ortamlarda çalışan konveyörlerde kullanılabilir.

3) Azami 90 C çalışma sıcaklığı.

4) Asitlere, alifatik ve aromatik hidrokarbonlara dayanıklıdır.

5) TS 547, TS 4464 ve DIN 22104’e göre elektrostatik geçirgenliği vardır. (Direnç < 3 x 10?8 ohm)