1) Genellikle EPDM esaslı imal edilir.

2) Sıcak malzemelerin taşınmasında kulanılır.

3) Taşınabilecek malzeme sıcaklığı 100 C – 400 C bant yüzey sıcaklığı 60 C – 200 C.

4) Asitlere, oksijene, suya ve ozona dayanıklıdır.

5) TS 547, TS 4464 ve DIN 22104’e göre elektrostatik geçirgenliği vardır.(Direnç < 3 x 10?8 ohm)